Bitcoin (S2FX) Model Zalihe i Proizvodnje Unakrsne Imovine

Ovaj članak je srpski prevod članka Bitcoin Stock-to-Flow Cross Asset Model autora PlanB.

Uvod

Bitcoin (BTC) Stock-to-Flow (S2F) model odnosno model zalihe i proizodnje je predstavljen u martu 2019 godine.

Originalni BTC model zalihe i proizodnje je formula koja se zasniva na mesečnim S2F podacima i cenama. Budući da su podaci tj. tačke podataka ižračunate vremenskim redosledom, to je model vremenske serije. Ovaj model je aktivirao kvantitativne analitičare širom sveta. Mnogi su potvrdili nelogičan odnos između cene S2F modela i BTC [2] [3] [4].

Ako niste upoznati sa S2F modelom, toplo vam preporučujem da pročitate originalni članak, jer objašnjava pozadinu i terminologiju.

U ovom članku učvršćujem osnovu trenutnog S2F modela uklanjanjem vremena i dodavanjem druge imovine (srebra i zlata) u model. Ovaj novi model nazivam BTC S2F unakrsna imovina(S2FX) modelom. S2FX model omogućava ocenivanje različitih sredstava poput srebra, zlata i BTC-a po jednoj formuli.

Prvo ću opisati koncept fazne transformacije, jer on uvodi novi način razmišljanja o BTC-u i S2F. Objašnjava zašto je model S2FX važan.

Drugo, opisaću S2FX model, kako radi i šta znače rezultati.

Fazna transformacija

Fazne transformacije su važna perspektiva u razumevanju S2FX modela. Tokom transformacije faze stvari dobijaju potpuno drugačija svojstva. Prelazi su često prekinuti. Tri primera fazne transformacije su:

 1. Voda
 2. Američki dolar (USD)
 3. Bitcoin (BTC)

Voda
Klasičan primer fazne transformacije je voda. Voda postoji u četiri različite faze(stanja): čvrsta, tečna, gasna, jonizovana. To je sve voda, ali voda ima potpuno različita svojstva u svakoj fazi.

Različite materije menjaju svoja stanja na različitim temperaturama

Američki dolar
Fazna transformacija je takođe prisutna i u finansijama. Na primer, američki dolar je prešao sa zlatnika(jedan dolar = 371,25 zrna čistog srebra = 24 zrna zlata), na zlatni standard („u zlatniku koji se može platiti nosiocu na zahtev“), na papir koji ne podržava ništa („Ova beleška je legalno sredstvo plaćanja za sve dugove, javne i privatne“). Iako ga i dalje nazivamo Dolar, Dolar ima potpuno različita svojstva u ove tri faze.

BITCOIN ( BTC )
Isto je i za Bitcoin. Nik Karter i Hasu u svojim studijama za 2018 godinu pokazuju kako se priča za BTC vremenom menjala.

Kako se priča o bitcoin-u menjala vremenom

Ove priče o Bitcoin-u izgledaju vrlo neprekidno na grafikonu. Međutim, ako priče kombinujemo sa financijskim prekretnicama (a kasnije i S2F sa podacima o cenama), oni jako podsećaju na faze sa naglim prelazima:

 1. “Potvrda(dokaz) o conceptu”-> posle Bitcoinovog belog papira [6]
 2. “Plaćanja” -> posle pariteta (izjednačavanja) sa dolarom(1BTC = $1)
 3. “E-Zlato” (Elektronsko zlato)-> posle 1 halvinga (dogadjaj u bitcoinovom protoklu gde dolazi do prepolovljavanja nagrade za rudare), skoro zlatni paritet(1BTC = 1 unca zlata)
 4. “Finansijska imovina” -> posle 2 halvinga($1B transakcija tokom dana, prekretnica, pravna regulacija u Japanu i Australiji, trgovanje fjučersima CME i Bakkt.)

Ova tri primera fazne transformacije u vodi, američkom dolaru i BTC nude novu perspektivu na BTC i S2F model. Važno je ne razmišljati samo u smislu kontinuiranih vremenskih serija, već i u fazama sa naglim prelazima. U razvoju S2FX modela, BTC u svakoj fazi vidim kao novo sredstvo, s potpuno različitim svojstvima. Sledeći logičan korak je identifikovanje i izjednačavanje fazne transformacije BTC-a.

BTC S2F Model Unakrsne Imovine (S2FX Model)

Grafikon u nastavku prikazuje mesečne BTC S2F podatke o cenama koje se koriste u originalnom S2F modelu. Vizuelno se mogu prepoznati četiri grupe (klastera).

Ove četiri grupe zaista bi mogle ukazivati na fazne transformacije.
Izjednačavanje ove grupe može se postići umanjivanjem udaljenosti između mesečnih BTC podataka i grupe (klastera). Koristim genetski algoritam (umanjujem apsolutnu udaljenost) kako bih izjednačio četiri klastera. Buduća istraživanja mogla bi se usresrediti na različite algoritme grupiranja (npr. K-znači algoritam).

Svaki od četiri identifikovana BTC klastera ima vrlo različitu kombinaciju tržišne vrednosti S2F koja se čini u odnosu sa halvingom i promenom priče o Bitcoin-u.

 1. BTC “Potvrda o conceptu” (S2F 1.3 i tržišna vrednost $1M)
 2. BTC “Plaćanje” (S2F 3.3 tržišna vrednost $58M)
 3. BTC “E-Zlato” (S2F 10.2 tržišna vrednost $5.6B)
 4. BTC “Finansijska imovina” (S2F 25.1 tržišna vrednost $114B)

Kao voda i američki dolar, ova četiri BTC klastera predstavljaju četiri različite imovine, svaka s različitim pričama i karakteristikama. BTC „Potvrda o konceptu“ sa S2F 1.3 i tržišnom kapitalizacijom(vrednošću) od samo 1 miliona dolara je potpuno drugačija imovina od BTC „Finansijska imovina“ sa tržišnom kapitalizacijom 114B(milijardi) dolara i S2F 25.

Sa gledišta fazne transformacije BTC klastera kao različitih sredstava, sada mogu dodati druge imovine poput srebra i zlata u model. To ga čini pravim modelom “unakrsne” imovine. Za srebro i zlato koristim brojeve zaliha i proizvodnje iz nedavne analize Jana Nieuvenhuijsa [7] i poslednje cene za decembar 2019. od TradingView-a.

5. Srebro S2F 33.3 (900,000/27,000 tona) sa tržisnom kapitalizacijom od $561B

6. Zlato S2F 58.3 (190,000/3,260 tona) sa tržisnom kapitalizacijom od $10,088B

Na grafikonu su prikazana četiri izjednačena BTC klastera (plus originalni BTC mesečni podaci za kontekst), srebro i zlato. Oni formiraju savršenu ravnu liniju.

Za izradu modela S2FX koristim regresijsku analizu. Imajte na umu da je velika razlika u odnosu na originalni S2F model u tome što koristim podatke srebra i zlata S2F i podatke o tržišnoj kapitalizaciji u regresijskoj analizi. S2FX model pokazuje značajnu povezanost između S2F i tržišne kapitalizacije ovih šest sredstava (niski p-vrednosti F-testa i niski koeficijenti p-vrednosti) sa savršenim uklapanjem od (99,7% R2).

Formula modela S2FX može se koristiti za procenu tržišne kapitalizacije sedeće BTC faze/klastera (BTC S2F će biti 56 –2020. — 2024.):

Tržišna kapitalizacija = exp (12,7598) * 56 ^ 4,1167 = 5,5T $.

Ovo pretvara cenu BTC-a(s obzirom na 19 miliona BTC-a u 2020.-2024.) na 288K USD.

Prognoza cena BTC-a značajno je veća od 55 000 USD u prvobitnim studijama. Imajte na umu da je S2FX model prvi korak koji drugi još nisu odgovorili na njega i pregledali ga.

Iako je šest opažanja malo, ipak cenim rezultate relevantnih modela S2FX. S2FX model vidim kao radnu hipotezu, poput S2F modela. Buduća istraživanja mogla bi se fokusirati na dodavanje još drugih imovina u ovoj analizi. Međutim, većina imovine ima niske vrednosti S2F (≤1) i zbog toga nisu zanimljive. Suprotno tome, dijamanti imaju visoki S2F, ali imaju vrlo složenu procenu (grub/rez, karata, različite boje itd.)

S2FX model omogućava interpolaciju, umesto ekstrapolacije u originalnom S2F modelu. Originalni S2F model čini prognozu koja pada izvan raspona podataka koji se koriste u izradi modela. Novi S2FX model daje prognozu koja spada u raspon podataka koji se koriste za dobijanje formule.

Primer interpolacije (levo) i ekstrapolacije (desno) — podaci u plavoj, crnoj liniji su model, crvena tačka označava prognozu.

Zaključak

U ovom članku učvršćujem osnovu trenutnog S2F modela uklanjanjem vremena i dodavanjem druge imovine (srebra i zlata) u model. Ovaj novi model nazivam BTC S2F sa unakrsnom imovinom (S2FX). S2FX model omogućava vrednovanje različitih sredstava poput srebra, zlata i BTC-a po jednoj formuli.

Objasnio sam koncept prelaska stanja. Fazni prijelazi uvode novi način razmišljanja o BTC-u i S2F. To me dovelo do modela S2FX.

Formula modela S2FX savršeno se uklapa u podatke (99,7% R2).

S2FX model procenjuje tržišnu kapitalizaciju sledeće BTC faze / klastera (BTC S2F će biti 56 do 2020. do 2024.) od 5,5T USD. To cenu Bitcoina pretvara(s obzirom na 19 miliona BTC-a u 2020.-2024.) na 288K USD.

Učvrsćujući poznate činjenice iz originalne studije S2F, model S2FX nudi novi način razmišljanja o prelasku BTC-a u petu fazu.

References

[1] PlanB@100trillionUSD, Modeling Bitcoin Value with Scarcity, Mar 2019

[2] Nick Emblow, Falsifying Stock-to-Flow As a Model of Bitcoin Value, Aug 2019

[3] Marcel Burger, Reviewing “Modelling Bitcoin’s Value with Scarcity”, Sep 2019

[4] Mannuel Andersch, Is Bitcoin outshining gold?, Sep 2019

[5] Nic Carter, Hasu@Hasufl, Visions of Bitcoin — How major Bitcoin narratives changed over time, Jul 2018

[6] https://bitcoin.org/bitcoin.pdf — Satoshi Nakamoto, 2008

[7] Jan Nieuwenhuijs, How Much Silver Is Above Ground?, Dec 2019

--

--

BTC maximalist, .net developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store